Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
4. Funkcje.

Kąt nachylenia wykresu funkcji liniowej do osi Ox

Istnieje ścisły związek pomiędzy współczynnikiem kierunkowym funkcji liniowej y = ax + b a kątem nachylenia jej wykresu do osi Ox:

a = \tg\alpha, gdzie \alpha oznacza kąt nachylenia wykresu funkcji liniowej do osi Ox.

Kąt nachylenia \alpha do osi Ox wyznacza się zawsze od prawej strony osi Ox do wykresu funkcji:

kąt nachylenia \alpha dla funkcji liniowej rosnącej
kąt nachylenia \alpha dla funkcji liniowej malejącej

Kąt nachylenia \alpha do osi Ox dla funkcji liniowej stałej jest zawsze równy 0.