Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
6. Trygonometria.

Miara kąta

Każdy kąt ma przyporządkowaną liczbę, tzw. miarę kąta. Miarę kąta podajemy w stopniach (stopnie oznaczamy symbolem ^{\circ}). Przyjmujemy, że kąt pełny ma 360^{\circ} (360 stopni). Czyli 1^{\circ} to miara kąta stanowiącego \frac{1}{360} kąta pełnego.

Miarę kąta oznaczamy wpisując jego nazwę w dwie pionowe kreski:

A
B
C
60^{\circ}
|\sphericalangle CAB| = 60^{\circ}