Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
8. Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej.

Równoległość

Proste na płaszczyźnie są równoległe jeśli nie mają punktów wspólnych (leżą od siebie w równej odległości) lub mają ich nieskończenie wiele (pokrywają się). Równoległość zapisujemy z użyciem symbolu \parallel i czytamy: "jest równoległa/y do":

k
m
l
k \parallel l (prosta k jest równoległa do prostej l)
prosta k to jednocześnie prosta m, zatem k\parallel m i m\parallel l

Odcinki na płaszczyźnie są równoległe, jeżeli proste je zawierające są równoległe:

A
B
C
D
AB\parallel CD (odcinek AB jest równoległy do odcinka CD)