Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
10. Kombinatoryka. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Zdarzenie niemożliwe

Zdarzeniem niemożliwym nazywamy pusty podzbiór przestrzeni zdarzeń elementarnych \Omega i oznaczamy symbolem \emptyset. Mówimy, że jest to zdarzenie, które nie może zaistnieć. Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia niemożliwego jest równe 0:

P(\emptyset) = 0

Załóżmy, że losujemy jedną liczbę ze zbioru liczb \{2, 4, 8, 16, 32\}. Niech B oznacza zdarzenie polegające na wylosowaniu liczby nieparzystej. Zdarzenie B jest zdarzeniem niemożliwym (niemożliwe jest wylosowanie liczby nieparzystej ze zbioru liczb \{2, 4, 8, 16, 32\}). Zatem B = \emptyset i P(B) = P(\emptyset) = 0.

Zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia niemożliwego jest zdarzenie pewne.