Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Podział trójkątów ze względu na kąty

Trójkąt ostrokątny ma wszystkie kąty ostre:

A
B
C
\alpha
\beta
\gamma
trójkąt ostrokątny
\alpha < 90^{\circ}, \beta < 90^{\circ}, \gamma < 90^{\circ}

Trójkąt prostokątny ma kąt prosty. W trójkątach prostokątnych bok leżący na przeciwko kąta prostego nazywamy przeciwprostokątną, natomiast dwa pozostałe boki nazywamy przyprostokątnymi (bo leżą "przy kącie prostym"):

A
B
C
przyprostokątna
przeciwprostokątna
przyprostokątna
trójkąt prostokątny
|\sphericalangle CAB| = 90^{\circ}

Trójkąt rozwartokątny ma kąt rozwarty:

A
B
C
\gamma
trójkąt rozwartokątny
\gamma > 90^{\circ}