Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Ułamek zwykły właściwy i niewłaściwy

Jeśli |\frac{a}{b}|<1, to ułamek nazywamy właściwym, w przeciwnym przypadku nazywamy go niewłaściwym (|\frac{a}{b}| to wartość bezwzględna z \frac{a}{b}).

Zatem:

\frac{4}{5} jest ułamkiem właściwym, bo |\frac{4}{5}| < 1.

\frac{9}{7} jest ułamkiem niewłaściwym, bo |\frac{9}{7}| \ge 1.

\frac{2}{2} jest ułamkiem niewłaściwym, bo |\frac{2}{2}| \ge 1.