Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Ułamek zwykły właściwy i niewłaściwy

Jeśli |\frac{a}{b}|<1, to ułamek nazywamy właściwym, w przeciwnym przypadku nazywamy go niewłaściwym (|\frac{a}{b}| to wartość bezwzględna z \frac{a}{b}).

Zatem:

  • \frac{4}{5} jest ułamkiem właściwym, bo |\frac{4}{5}| = \frac{4}{5} < 1,
  • \frac{4}{3} jest ułamkiem niewłaściwym, bo |\frac{4}{3}| = \frac{4}{3} \ge 1,
  • -\frac{1}{2} jest ułamkiem właściwym, bo |-\frac{1}{2}| = \frac{1}{2} < 1,
  • -\frac{3}{2} jest ułamkiem niewłaściwym, bo |-\frac{3}{2}| = \frac{3}{2} \ge 1,
  • \frac{2}{2} jest ułamkiem niewłaściwym, bo |\frac{2}{2}| = \frac{2}{2} \ge 1.