Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Wielokąt foremny

Wielokąt foremny to wielokąt o równych bokach i równych kątach. Najbardziej popularnymi wielokątami foremnymi są:

Nieraz w zadaniach można też spotkać sześciokąt foremny:

A
B
C
D
E
F
S
a
a
a
a
a
a
a
a
60^{\circ}
60^{\circ}
60^{\circ}
60^{\circ}
sześciokąt foremny

Jak widać można go rozbić na sześć przystających trójkątów równobocznych i najczęściej rozwiązania zadań z szesciokątami foremnymi wykorzystują taki podział.