Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Liczby niewymierne

Skoro liczby wymierne to takie liczby, które da się przedstawić w postaci ilorazu liczb całkowitych, to pewnie są jeszcze liczby, które nie da się tak przedstawić. Tymi liczbami są liczby niewymierne, czyli wszystkie pozostałe liczby rzeczywiste, które nie są wymierne. Przykładowymi liczbami niewymiernych są: \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \pi.

Zbiór liczb niewymiernych oznaczamy symbolem \mathbb{NW}.