Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste

Podzielność liczb

Liczba całkowita a dzieli się przez liczbę całkowitą b jeśli w wyniku otrzymujemy liczbę całkowitą. Np. liczba 10 dzieli się przez 5, gdyż w wyniku otrzymujemy 2 (liczbę całkowitą), liczba 10 dzieli się przez -2, gdyż w wyniku otrzymujemy -5 (liczbę całkowitą), ale 10 nie dzieli się przez 6, gdyż w wyniku otrzymujemy: \frac{10}{6} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}, a 1\frac{2}{3} nie jest liczbą całkowitą.

Jeśli liczba a dzieli się przez liczbę b, to liczbę b nazywamy jej dzielnikiem. Zatem liczba 5 jest dzielnikiem liczby 10, podobnie jak liczba 1, 2 i sama liczba 10.