Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
9. Stereometria

Przekrój osiowy walca

Przekrojem osiowym walca nazywamy powierzchnię, która powstaje przy przekrojeniu walca wzdłuż jego osi (możemy sobie wyobrazić, że walec zrobiony jest z ciasta, które kroimy przez środek, wzdłuż osi). Przekrojem osiowym walca jest zatem prostokąt:

r
h
przekrój osiowy walca