Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Środkowa trójkąta

Środkowa trójkąta jest to odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku. Środkowa trójkąta dzieli trójkąt na dwa trójkąty o równych polach:

A
B
C
D
a
a
środkowa
środkowa w trójkącie
(\triangle ADC i \triangle DBC mają równe pola)

W trójkącie mamy trzy środkowe. Środkowe trójkąta przecinają się w jednym punkcie, który jest środkiem ciężkości trójkąta:

A
B
C
D
E
F
G
a
a
b
b
c
c
wszystkie trzy środkowe w trójkącie
punkt G jest środkiem ciężkości \triangle ABC