Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
8. Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej.

Ćwiartki układu współrzędnych

Osie układu współrzędnych dzielą płaszczyznę na cztery ćwiartki. Wprowadzono numery tych ćwiartek, by wiadomo było o której z nich mówimy. Numerację rozpoczynamy od górnej prawej ćwiartki, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara:

1
1
0
x
y
I ćwiartka
II ćwiartka
III ćwiartka
IV ćwiartka
ćwiartki w układzie współrzędnych kartezjańskich na płaszczyźnie