Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
2. Wyrażenia algebraiczne.

Pierwiastki wielomianu

Pierwiastkami wielomianu nazywamy jego miejsca zerowe. Zatem jeśli wiemy, że pewna liczba x_{0} jest pierwiastkiem wielomianu W to znaczy, że jest ona jego miejscem zerowym i możemy zapisać, że W(x_{0}) = 0.