Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Styczność dwóch okręgów

Dwa okręgistyczne zewnętrznie, jeśli mają dokładnie jeden punkt wspólny (zwany punktem styczności okręgów) i żaden z nich nie leży w kole ograniczonym przez drugi okrąg:

A
S_1
S_2
r_1
r_2
okręgi styczne zewnętrznie
punkt A jest punktem styczności okręgów

Dwa okręgi są styczne wewnętrznie, jeśli mają dokładnie jeden punkt wspólny (zwany punktem styczności okręgów) i jeden z nich leży w kole ograniczonym przez drugi okrąg:

A
S_1
S_2
r_1
r_2
okręgi styczne wewnętrznie
punkt A jest punktem styczności okręgów