Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Symetralna odcinka

Symetralna odcinka jest to prosta, która dzieli ten odcinek na dwie równe części i jest do niego prostopadła:

A
B
a
a
symetralna
symetralna odcinka AB