Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
9. Stereometria.

Jak rysować stożki?

Narysujmy najpierw przekrój osiowy stożka wraz z zaznaczonym kawałkiem osi stożka:

przekrój osiowy stożka

Teraz wystarczy dorysować elipsę na spodzie przekroju:

gotowy stożek

Przy rysowaniu elipsy warto jej górną krawędź poprowadzić linią przerywaną jako krawędź niewidoczną.