0% przygotowania do matury

Monotoniczność funkcji liniowej i punkt przecięcia jej wykresu z osią Oy

Współczynnik kierunkowy funkcji liniowej mówi nam o jej monotoniczności. Jeśli:

Jeśli nie ma współczynnika kierunkowego (czyli a = 0) to funkcja liniowa jest stała.

Funkcja liniowa przecina oś Oy w punkcie (0,b). Zatem wyraz wolny b mówi nam na jakiej wysokości funkcja liniowa przecina oś Oy.

funkcja liniowa y = 2x + 2 jest rosnąca (a = 2 > 0)
przecina oś Oy w punkcie (0,2) (b = 2)
funkcja liniowa y = -x - 1 jest malejąca (a = -1 < 0)
przecina oś Oy w punkcie (0,-1) (b = -1)
funkcja liniowa y = 1 jest stała (a = 0)
przecina oś Oy w punkcie (0,1) (b = 1)