Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Wycinek koła

Każdy kąt środkowy w kole wyznacza wycinek koła, czyli część koła zawartą pomiędzy ramionami kąta środkowego:

S
r
r
\alpha
wycinek koła dla kąta środkowego \alpha

W zadaniach najczęściej mamy do obliczenia pole P wycinka koła:

P = \frac{\alpha}{360^{\circ}}\pi r^{2}, gdzie miara kąta \alpha podana jest w stopniach.