Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
6. Trygonometria.

Rodzaje kątów

Kąt zerowy ma miarę 0^{\circ}:

A
B
C
kąt zerowy

Kąt ostry ma miarę z przedziału (0^{\circ},90^{\circ}):

A
B
C
40^{\circ}
przykładowy kąt ostry

Kąt prosty ma miarę 90^{\circ} (kąt prosty na rysunku oznaczamy kropką):

A
B
C
kąt prosty

Kąt rozwarty ma miarę z przedziału (90^{\circ},180^{\circ}):

A
B
C
120^{\circ}
przykładowy kąt rozwarty

Kąt półpełny ma miarę 180^{\circ}:

A
B
C
180^{\circ}
kąt półpełny

Kąt pełny (utworzony przez dwie półproste pokrywające się i równy całej płaszczyźnie) ma miarę 360^{\circ}:

A
B
C
360^{\circ}
kąt pełny