Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Sieczna okręgu

Sieczną okręgu nazywamy prostą, która przecina ten okrąg w dwóch punktach:

A
B
S
sieczna
sieczna okręgu
odcinek AB wycięty z siecznej przez okrąg to cięciwa