Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
9. Stereometria.

Jak rysować kule?

Narysujmy najpierw okrąg z poziomo zaznaczoną średnicą:

okrąg z poziomo zaznaczoną średnicą

Teraz wystarczy na wysokości średnicy dorysować elipsę:

gotowa kula

Przy rysowaniu elipsy warto jej górną krawędź poprowadzić linią przerywaną jako niewidoczną.