Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
10. Kombinatoryka. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Doświadczenie losowe

Doświadczenie losowe to takie doświadczenie, którego wyniku nie jesteśmy w stanie jednoznacznie przewidzieć, mimo że będziemy je powtarzać w identycznych warunkach. Może to być na przykład:

  • rzut sześcienną kostką do gry,
  • losowy wybór kart z talii,
  • losowy wybór liczb ze zbioru,
  • losowy wybór pytania na egzaminie.

Każdy wynik doświadczenia losowego to zdarzenie elementarne. Wszystkie zdarzenia elementarne tworzą przestrzeń zdarzeń elementarnych.