Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Mnożenie ułamków

Mnożenie ułamków jest bardzo proste. Wystarczy, że przemnożymy ich liczniki i mianowniki:

\frac{a}{c} \cdot \frac{b}{d} = \frac{a\cdot b}{c\cdot d}

\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9} = \frac{3\cdot 2}{4\cdot 9} = \frac{6}{36} = \frac{3}{18}

Możliwe jest też skracanie podczas mnożenia (tzw. "skracanie na krzyż"). W powyższym przykładzie już na samym początku można było (na krzyż) skrócić 2 z licznika drugiego ułamka z 4 z mianownika pierwszego ułamka:

\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{9} = \frac{3\cdot 1}{2\cdot 9} = \frac{3}{18}

W przypadku mnożenia ułamka przez liczbę można postąpić tak:

\frac{12}{5} \cdot 8 = \frac{12}{5} \cdot \frac{8}{1} = \frac{12\cdot 8}{5\cdot 1} = \frac{96}{5}

Lub można postąpić krócej, mnożąc przez tę liczbę licznik ułamka:

\frac{a}{c} \cdot b = \frac{a\cdot b}{c}

\frac{12}{5} \cdot 8 = \frac{12\cdot 8}{5} = \frac{96}{5}