Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
8. Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej.

Odcinek

Odcinek to część prostej zawarta pomiędzy dwoma różnymi jej punktami, wraz z tymi punktami (zwanymi końcami odcinka):

A
B
odcinek AB
punkty A i B są końcami odcinka AB

Mając współrzędne końców odcinka możemy obliczyć jego długość i środek.