Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
4. Funkcje.

f(-x) czyli symetria względem osi Oy

Dodanie minusa bezpośrednio przed x we wzorze funkcji: f(-x) powoduje symetrię (odbicie) wykresu funkcji względem osi Oy:

symetria względem osi Oy

Weźmy funkcję wykładniczą f(x) = 2^{x}. Jeśli dodamy minus bezpośrednio przez x, to otrzymamy nową funkcję: g(x) = f(-x) = 2^{-x}. Chcąc narysować wykres funkcji y = 2^{-x} wystarczy, że narysujemy wykres funkcji bazowej y = 2^{x} i odbijemy względem osi Oy. Aby dobrze to zrobić bierzemy wybrane punkty z wykresu funkcji bazowej, przenosimy je symetrycznie na drugą stronę osi Oy i łączymy:

symetria względem osi Oy
punkt (0,1) leży na osi Oy, więc po przekształceniu jest tym samym punktem