Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Nieskończoność

Rozróżniamy dwie nieskończoności:

  • plus nieskończoność (w skrócie zwaną po prostu nieskończonością), oznaczaną symbolem \infty i umownie reprezentującą nieskończenie dużą liczbę, czyli liczbę od której nie ma liczby większej, zatem dla dowolnej liczby a \in \mathbb{R} mamy a < \infty,
  • minus nieskończoność, oznaczaną symbolem -\infty i umownie reprezentującą nieskończenie małą liczbę, czyli liczbę od której nie ma liczby mniejszej, zatem dla dowolnej liczby a \in \mathbb{R} mamy a > -\infty.