Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria

Cięciwa i średnica okręgu

Cięciwą okręgu nazywamy dowolny odcinek mający swe końce na tym okręgu, zaś średnicą okręgu (oznaczaną najczęściej literą d) nazywamy najdłuższą cięciwę okręgu, czyli taką która przechodzi przez środek okręgu:

S
r
r
średnica
cięciwa
cięciwa
cięciwy i średnica okręgu

Długość średnicy okręgu to dwie długości promienia okręgu:

d = 2r