Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Dodawanie ułamków

Aby dodać dwa ułamki do siebie, trzeba je najpierw rozszerzyć do wspólnego mianownika (o ile nie mają wspólnych mianowników), a następnie dodać ich liczniki, przepisując wspólny mianownik, czyli:

\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a + b}{c}

\frac{3}{4} + \frac{9}{4} = \frac{3 + 9}{4} = \frac{12}{4} = 3

\frac{5}{6} + \frac{4}{5} = \frac{5\cdot 5}{6\cdot 5} + \frac{4\cdot 6}{5\cdot 6} = \frac{25}{30} + \frac{24}{30} = \frac{25 + 24}{30} = \frac{49}{30}

\frac{4}{5} + 4 = 4\frac{4}{5}