Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
4. Funkcje

Opis słowny funkcji

Funkcję można określić poprzez opis słowny. Na przykład:

"Funkcja f każdej liczbie n \in \left\{1, 2, 3, 4, 5, 6\right\} przyporządkowuje liczbę jej dzielników, które są liczbami naturalnymi."

Opis ten wskazuje w jaki sposób mamy tworzyć przyporządkowanie:

  • weźmy pierwszą liczbę ze zbioru \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, czyli liczbę 1. Liczba 1 ma dwa dzielniki: 1 i -1, ale tylko 1 jest liczbą naturalną. Zatem liczbie 1 przyporządkowujemy liczbę 1, co możemy zapisać w skrócie: 1\rightarrow1,
  • weźmy drugą liczbę ze zbioru \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, czyli liczbę 2. Liczba 2 ma cztery dzielniki: -2, -1, 1 i 2, ale tylko liczby 1 i 2 są liczbami naturalnymi, zatem: 2\rightarrow2,
  • i dalej: 3\rightarrow2 (dzielniki: 1 i 3), 4\rightarrow3 (dzielniki: 1, 2 i 4), 5\rightarrow2 (dzielniki: 1 i 5), 6\rightarrow4 (dzielniki: 1, 2, 3 i 6).

Wykresem funkcji f są punkty:

wykres funkcji f