2. Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenie wymierne

Wyrażenie wymierne to iloraz dwóch dowolnych wielomianów: \frac{P(x)}{Q(x)}. Wielomian Q(x) w mianowniku musi być różny od 0, dlatego zawsze, zanim przystąpimy do jakichkolwiek działań na wyrażeniach wymiernych, musimy wyznaczyć dziedzinę tych wyrażeń.

Przykładowe wyrażenia wymierne:

\frac{x+2}{x+3}

\frac{x^{2}+4}{1-x}

\frac{x-\frac{1}{2}}{(x-4)(x+1)}