Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
6. Trygonometria.

Kąt

Kątem nazywamy każdą z dwóch części płaszczyzny zawartą pomiędzy dwoma półprostymi (nazywanymi ramionami kąta) o wspólnym początku (nazywanym wierzchołkiem kąta). Aby zaznaczyć o który kąt nam chodzi rysujemy łuk pomiędzy ramionami kąta o środku w wierzchołku kąta.

wierzchołek kąta
ramię kąta
ramię kąta
kąt
pierwszy kąt zaznaczony łukiem
wierzchołek
kąta
ramię kąta
ramię kąta
kąt
drugi kąt zaznaczony łukiem

Kąty oznaczamy symbolem \sphericalangle, który czytamy jako "kąt" i następującymi po nim literami trzech punktów (punktu z jednego ramienia, wierzchołka kąta i punktu z drugiego ramienia) lub w skrócie małymi literami greckiego alfabetu: \alpha (alfa), \beta (beta), \gamma (gamma), \delta (delta), ... .

A
B
C
\alpha
\sphericalangle CAB (nazwany w skrócie \alpha)