Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
6. Trygonometria

Wartości funkcji trygonometrycznych dla 30, 4560 stopni

Najczęściej spotykanymi w zadaniach miarami kątów, dla których przyjdzie nam liczyć funkcje trygonometryczne są: 30^{\circ}, 45^{\circ} i 60^{\circ}. Wartości funkcji trygonometrycznych, dla tych kątów mamy stablicowane:

\alpha30^{\circ}45^{\circ}60^{\circ}
\sin\alpha\frac{1}{2}\frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2}
\cos\alpha\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\sqrt{2}}{2}\frac{1}{2}
\tg\alpha\frac{\sqrt{3}}{3}1\sqrt{3}
\ctg\alpha\sqrt{3}1\frac{\sqrt{3}}{3}

Zatem, na przykład:

\sin 30^{\circ} = \frac{1}{2}

\tg 60^{\circ} = \sqrt{3}

\cos 45^{\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}

\ctg 45^{\circ} = 1

Warto zauważyć, że sinus i cosinus przyjmują te same wartości dla kątów 30^{\circ}, 45^{\circ} i 60^{\circ} tylko w odwrotnej kolejności. Podobnie jest z funkcjami tangens i cotangens.