Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria

Średnica koła

Średnicą koła (oznaczaną najczęściej literą d) nazywamy najdłuższą cięciwę koła, czyli taką która przechodzi przez środek koła:

S
r
r
średnica
średnica koła

Długość średnicy koła to dwie długości promienia koła:

d = 2r