Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Liczby ujemne

Liczby ujemne, jak sama nazwa wskazuje, to wszystkie liczby rzeczywiste o znaku ujemnym, czyli mniejsze od 0 (0 nie ma znaku).

Zbiór liczb ujemnych oznaczamy symbolem \mathbb{R_{-}}.

\mathbb{R_{-}} = \left\{x\in\mathbb{R}: x < 0\right\}\hspace{4mm} (czytamy: "liczby x należące do zbioru liczb rzeczywistych takie, że x<0")