Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka

Zdarzenie elementarne

Każdy możliwy wynik doświadczenia losowego to tzw. zdarzenie elementarne.

W rzucie sześciościenną kostką do gry zdarzeniem elementarnym jest na przykład:

  • wyrzucenie 2 oczek,
  • wyrzucenie 5 oczek.

W losowaniu dwóch kart z talii 52 kart zdarzeniem elementarnym jest na przykład:

  • wylosowanie kart: 2\heartsuit i \text{K}\diamondsuit (dwójki kier i króla karo),
  • wylosowanie kart: 9\spadesuit i 7\heartsuit (dziewiątki pik i siódemki kier).

Wszystkie zdarzenia elementarne w ramach rozważanego doświadczenia losowego tworzą przestrzeń zdarzeń elementarnych.