Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Liczby złożone

Liczba złożona to liczba naturalna większa od 1, która nie jest liczbą pierwszą. Z definicji tej wynika, że liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, ... .