Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
9. Stereometria.

Przekrój osiowy stożka

Przekrojem osiowym stożka nazywamy powierzchnię, która powstaje przy przekrojeniu stożka wzdłuż jego osi (możemy sobie wyobrazić, że stożek zrobiony jest z ciasta, które kroimy przez środek, wzdłuż osi). Przekrojem osiowym stożka jest zatem trójkąt:

r
l
h
przekrój osiowy stożka