0% przygotowania do matury

Warto wiedzieć

Przy rozwiązywaniu nierówności kwadratowej niektórzy zapominają, by na koniec zrobić szkic wykresu. Zatrzymują się na obliczeniu miejsc zerowych funkcji kwadratowej. To by wystarczyło przy równaniu kwadratowym, my zaś mamy nierówność kwadratową. Zatem zawsze po obliczeniu miejsc zerowych należy narysować szkic wykresu funkcji i odczytać odpowiednie przedziały dla x.