0% przygotowania do matury

Warto wiedzieć

Sinus kąta to stosunek długości dalszej przyprostokątnej do długości przeciwprostokątnej:

\sin\sphericalangle = \frac{\text{dalsza przyprostokątna}}{\text{przeciwprostokątna}}

Mówiąc "dalsza przyprostokątna" mamy na myśli położenie tej przyprostokątnej względem kąta, dla którego liczymy sinus:

3
6
\sqrt{45}
\gamma
\alpha
B
C
A

\sin\alpha = \frac{\text{dalsza przyprostokątna}}{\text{przeciwprostokątna}} = \frac{ 6 }{ \sqrt{45} }

\sin\gamma = \frac{\text{dalsza przyprostokątna}}{\text{przeciwprostokątna}} = \frac{ 3 }{ \sqrt{45} }