Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki

Warto wiedzieć

Podstawą w otwartych zadaniach ze stereometrii jest dobry rysunek. Dobry to znaczy przejrzysty i odpowiednio duży, ze ścianami narysowanymi w ten sposób, by krawędzie nie pokrywały się ze sobą. Musisz prawidłowo zaznaczyć wszystkie podane w treści zadania kąty i odcinki. Możesz, ale niekoniecznie, krawędzie niewidoczne poprowadzić na rysunku linią przerywaną.