Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki

Warto wiedzieć

a
a
a
a
b
b
b
b
c
c

Pole powierzchni bocznej P_{b} prostopadłościanu składa się z pól jego czterech ścian bocznych:

P_{b} = 2ac + 2bc

Pole powierzchni podstawy P_{p} prostopadłościanu to pole prostokąta, który jest w jego podstawie:

P_{p} = ab

Pole powierzchni całkowitej P_{c} prostopadłościanu składa się z pola powierzchni bocznej P_{b} oraz z obu pól podstaw 2P_{p}:

P_{c} = P_{b} + 2P_{p} = 2ac + 2bc + 2ab = 2(ac + bc + ab)