0% przygotowania do matury

Warto wiedzieć

Kula jest bryłą obrotową. Powstaje w wyniku obrotu koła wokół swojej średnicy:

S
S
oś obrotu