Warto wiedzieć

Sinus kąta to stosunek długości dalszej przyprostokątnej do długości przeciwprostokątnej:

\sin\sphericalangle = \frac{\text{dalsza przyprostokątna}}{\text{przeciwprostokątna}}

Mówiąc "dalsza przyprostokątna" mamy na myśli położenie tej przyprostokątnej względem kąta, dla którego liczymy sinus:

2
4
\sqrt{20}
\alpha
\beta
C
A
B

\sin\alpha = \frac{\text{dalsza przyprostokątna}}{\text{przeciwprostokątna}} = \frac{ 2 }{ \sqrt{20} }

\sin\beta = \frac{\text{dalsza przyprostokątna}}{\text{przeciwprostokątna}} = \frac{ 4 }{ \sqrt{20} }